Usluge

KEMIJSKO MEHANIČKO ČIŠĆENJA INDUSTRIJSKIH POGONA I POSTROJENJA

Novaton izvršava uslugu kemijsko mehaničkog čišćenja industrijskih pogona, postrojenja, strojeva, opreme i alata. Sa vrhunski sofisticiranom opremom nove generacije strojeva '' vakum i canal-jet'' auto cisterni sa ADR certifikatom nudi mogućnost čišćenja postrojenja , opreme i strojeva u samoj fazi rada, bez gašenja proizvodnje. Uz dugogodišnje iskustvo u industrijskim čišćenjima osposobljenim kadrom djelatnika za sve uvjete industrijskih čišćenja ''NOVATON'' je siguran izbor za kvalitetno odrađenu usluga, posebno vodeći pažnju na poštivanje zadanih rokova realizacije radova.

CANAL JET - čišćenje, probijanje, ispiranje i snimanje svih vrsta kanalizacijskih sustava i cjevovoda pokretnim TV kamerama

"NOVATON" vrši uslugu čišćenja, probijanja, ispiranja kanalizacijskih sustava. Opremljen novom tehnologijom Canal Jet specijalno kombiniranim vozilima sa visokotlačnim pumpama, raznim specijalnim mlaznicama širokog spektra namjene čišćenje – ispiranja, vakuum pumpama visokih performansi u ADR izvedbi.

WATERJETTING - PRANJE VT CRPKAMA (visoki tlak, vruća voda)

Novaton posjeduje u svojem vlasništvu široki spektar visokotlačnih mobilnih crpki – pumpi različitih performansi agregata

KOMUNALNA ČIŠČENJA

Uz kemijsko mehanička čišćenja u industriji, industrijskim pogonima "NOVATON" ima uslugu komunalnih čišćenja na javnim područjima:

- razna čišćenja i ispumpavanja medija unutar gradskog i lokalnog područja
- čišćenje i ispumpavanje slivnika, šahtova, taložnica, muljnih jama
- probijanje, ispiranje , ispumpavanje kanalizacijskih sustava – cjevovoda za javne ustanove i fizičke osobe    

HITNE INTERVENCIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA USLIJED IZVANREDNOG AKCIDENTA u periodu od 00-24h

"NOVATON" ima 24 sata dežurnu interventnu posadu, sa svom pratećom opremom, specijalnim ADR vozilima za slučaj izvanrednog akcidenta zagađenja okoliša, ( voda i tla ) industrijskih pogona tvornica. Po pozivu naručitelja ili dežurne službe za hitne intervencije, odmah izlazi na teren te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja, obavlja sanaciju onečišćenog područja, uz uslugu prijevoza i zbrinjavanja otpada.

GOSPODARENJE OTPADOM-skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opasnog/neopasnog otpada

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja.