O nama

"NOVATON" je specijalizirana privatna Hrvatska tvrtka, sa dugogodišnjim iskustvom u provedbi ekoloških čišćenja. Osnovana 2001 godine, u privatnom vlasništvu, financirana vlastitim sredstvima, vlasnika - izvršnog direktora Vlade Dobrenića dipl.ing.

Vlado Dobrenić, dipl.ing., uz marljivi rad, stečenim poslovnim iskustvom kroz godine rada na odgovornim rukovodećim mjestima u struci, 2001. godine osniva vlastitim financijskim sredstvima privatnu tvrtku "NOVATON", zapošljavajući stručan kadar djelatnika, sa dugogodišnjim iskustvom radova na kemijsko mehaničkim čišćenjima u industriji, sa ciljem i pogledima na aspekt zaštite okoliša.

"NOVATON" je danas pouzdani partner sa iskustvom, vrhunskom tehnološki sofisticiranom opremom, okružen stručnim kadrom djelatnika. Prateći korak sa vremenom i razvitkom novih tehnologija posjeduje nove generacije strojeva, alata, opreme ( ADR – norme ) za obavljanje kemijsko mehaničkih čišćenja u industriji, industrijskih postrojenja '' svih vrsta i kapaciteta spremnika sukladno odredbi zakona o ADR sporazumu, separatora zauljenih voda, API – separatora, dubinskih jama, izmjenjivača, kolona, reaktora, posuda... kompletnog pratećeg sadržaja u industriji vezanoj ADR normama.

"NOVATON" vrši uslugu čišćenja, prijevoza i zbrinjavanja opasnog/neopasnog otpada i u drugim granama industrije: kemijskoj, prehrambenoj, metalnoj, građevinskoj, drvnoj, energetici, građevinarstvu, brodogradnji…sukladno potrebama naručitelja radova.

Isto tako vrši usluge iz svoje djelatnosti u granama industrije ne vezanim ADR normom kao i komunalne djelatnosti vezane za gradove, prigradska naselja, privatne tvrtke i fizička kućanstva.

Uz kemijsko mehanička čišćenja, "NOVATON" vrši usluge CANAL JET – čišćenje i probijanje – ispiranje svih vrsta kanalizacija i cjevovoda, snimanje stanja cjevovoda, kanalizacijskih sustava pokretnim TV kamerama.

"NOVATON" ima 24 sata dežurnu interventnu posadu, sa svom pratećom opremom, specijalnim vozilima za slučaj izvanrednog akcidenta zagađenja okoliša, ( voda i tla ) industrijskih pogona tvornica. Po pozivu naručitelja ili dežurne službe za hitne intervencije, odmah izlazi na teren te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja, obavlja sanaciju onečišćenog područja.