Reference

NOVATON izvodi radove kemijsko mehaničkog čišćenja vezane godišnjim Ugovorima i Narudžbenicama:

 

STSI d.o.o - imamo aktivan ugovor sa STSI-om, broj Ugovora 4600016116 od 28.05.2019. godine, odnosno 4600019452 od 08.02.2021. godine, za radove kemijsko mehaničkog čišćenja.

-  izvodili smo radove za STSI po Ugovoru br.. 4600011128 od 09.05.2016. godine sa pripadajućim dodatkom Ug. br. 460001128 , dodatak 1.      do 08.05.2019. godine za radove kemijsko mehaničkog čišćenja.  

-  izvodili smo radove za STSI po Ugovoru br.4600008192 od 22.05.2014. godine - 22.05.2016. godine, te Ugovor br.  4600010325                        od 30.11.2015. - 31.05.2016. za radove kemijsko mehaničkog čišćenja u INA Rafineriji nafte Sisak.

​Od samog početka (2001.godine) pa sve do danas, NOVATON je putem Ugovora i Narudžbenica sa INA-Industrija nafte d.d. i sa STSI-om, uspješno izvršavao ugovorene radove iz naše djelatnosti. Sve do prelaska KMČ radova iz Crosco-a u STSI (29.05.2012. godine), NOVATON je imao Ugovor sa CROSCO-om, Ugovor CrU-8-2009 za izvođenje radova kemijsko mehaničkog čišćenja u Rafineriji nafte Sisak, koje je sve vrijeme  odradio bez ikakvog prigovora (uredno ispunjen Ugovor).

Od 2001. godine nadalje putem Narudžbenice, izvodimo radove kemijsko mehaničkih čišćenja na lokaciji JADRANSKI NAFTOVOD te Sisak. Izvodili smo radove za ENIKON Zagreb na kemijsko mehaničkom čišćenju postrojenja Jadranskog naftovoda, sektor Sisak tijekom remontnih radova po potrebi. Za SIKOL-ŠZ, izvodili smo i izvodimo radove kemijsko mehaničkog čišćenja i čišćenja svih zamašćenih objekata, konstrukcije, rezervoara - vezano za pripremu izvođenja antikorozivne zaštite kontinuirano unatrag  nekoliko godina u postrojenjima Rafinerije nafte Sisak, SEGESTICA Sisak, HERBOS Sisak, ŽELJEZARA Sisak (Željezara Nova, Mechel Željezara, CMC Sisak), ABS Sisak. 

Vezano uz djelatnost tvrtke ENERGO Sisak, izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja antikorozivne zaštite, kao podizvođači radova na lokacijama Sisačko-Moslavačke i Zagrebačke županije. U tvrtci KISIKANA d.o.o. Sisak, član SOL-INA grupe, smo izvodili radove kemijsko mehaničkog čišćenja i antikorozivne zaštite postrojenja i opreme.

Putem Narudžbenica, izvodili smo radove kemijsko  mehaničkog čišćenja i antikorozivne zaštite vezano za remontne radove SIEMENS-a Zagreb, te svu pripremu za daljne radove montaže i opreme SIEMENS-a. Sa VIG-om d.d. Zagreb smo imali zaključeno nekoliko Ugovora te smo izvodili pripremne radove na različitim objektima, vezano uz našu djelatnost (npr.sanacija dimnjaka u TE Sisak).  Radovi su izvršeni u točnosti i kvalitetno na obostrano zadovoljstvo. Sa Gradnja Šplajt d.o.o. smo imali zaključeno nekoliko Narudžbenica i izvodili radove kemijsko mehaničkog čišćenja, te pripreme za daljne građevinske radove na lokaciji Sisačko-Moslavačke županije. Izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja svih vrsta spremnika goriva za loženje u Sisačkoj Općoj bolnici Dr.Ivo Pedišić.

Održavali smo i održavamo kotlovnice i rezervoarske objekte na području grada Siska i Sisačko-Moslavačke županije u društvenim i stambenim objektima. Izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja 2 (dva) 50-tonska spremnika loživog ulja u Domu zdravlja Dugo Selo. U mjestu Vanići Dvor za TIBO Mashinen-handels GmbH iz Lichtenstein-Unterhausen, Njemačka, izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja strojeva, opreme i pogona.

U Tvornici duhana Virovitica (Virginia Tobacco), izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja 2 (dva) 50-tonska spremnika otpadnog loživog ulja. Od 2006. godine izvodimo radove čišćenja i probijanja tehnološke kanalizacije u Ciglani Petrinja. U 2007. godini izvršili smo kemijsko mehaničko čišćenje pet spremnika lož ulja na lokacijama: Pošta Sisak, Pošta Dvor, Pošta Sunja, Pošta Hrv.Kostajnica i Pošta Hrv.Dubica. Od 2007. godine izvodimo radove i za Auto Servis Balinčić d.o.o. Sisak na održavanju separatarskog sustava. Isto tako od 2007. godine izvodimo radove za AV Sisak d.o.o., Sisak na komunalnim održavanjima. U srpnju 2008. godine smo izveli radove na čišćenju vagon cisterni koje su prevozile  ekstrakt FCC benzina od korozije, za firmu  Continentale AG iz Švicarske, a koje su bile smještene na lokaciji Rafineriji nafte Sisak. U srpnju 2008. godine smo također izveli radove na čišćenju spremnika R-2 od krutog taloga, nastalog tijekom procesa proizvodnje u MODIBIT Ozalj d.o.o., firmi koja se bavi proizvodnjom biodizela.

Za potrebe VODOVOD d.o.o. Zadar smo izveli radove na čišćenju benzinskih spremnika. U rujnu 2010. godine izvodimo radove na čišćenju mazutnih rezervoara, mazutne stanice u Srednjoj strukovnoj školi Đakovo. Od 2010. godine izvodimo radove kemijsko mehaničkog čišćenja i održavanja postojećih sustava na benzinskoj pumpi OKTAN Žažina. 2017. godine izveli smo radove za POLIESTERPLAST d.o.o. Kutina - pranje VT crpkom benzinske površine bočne strane zida skladišta kana - Petrokemija Kutina. Od 2015. do 2020. godine izveli smo radove za FORTIS USLUGE d.o.o. Zagreb-čišćenje taložnica, pražnjenje šahtova ispred taložnica, probijanje, ispiranje odvodnog cjevovoda taložnica, separatora automatskih praonica.

2017. godine izveli smo - prateće radove za TIGRA d.o.o. Zagreb prilikom izgradnje cjevovoda kolektora Sisačko-Moslavačke županije; za TAURUS USLUGE d.o.o. Sisak - čišćenje taložnica, probijanje, ispiranje odvodnog cjevovoda taložnica; za tvrtku IPAK-prerada plastike Sisak - čišćenje i pranje loživog spremnika; za PROEKOGRADNJA d.o.o. Zaprešić- čišćenje i ispumpavanje šahte kolektora, priprema za građevinske radove; za PALIR d.o.o. Zagreb-čišćenje i pranje kompletne muljne jame, te održavanje iskopa prilikom tekućih radova; za ZVONE d.o.o.  Bjelovar - probijanje i ispiranje postojećeg cjevovoda; za Opću Bolnicu Karlovac, vezani godišnjim ugovorom, smo izveli radove kemijsko mehaničkog čišćenja kanalizacijskog sustava.

Od 2017.godine - izvodimo radove za CESTE d.o.o. Velika Gorica - čišćenje separatora i prelivnih komora; za OBERNDORFER d.o.o. Sisak - čišćenja tankvane, rezervoarskog prostora, sabirnih jama i komora; za KOMUNALAC GLINA - komunalni radovi čišćenja sustava; za MAXAM DETINES d.o.o. Mahovo - održavanje postrojenja vezano uz kemijsko mehanička čišćenja i kanalizacijskih sustava.

Od 2018. godine - izvodimo kompletne radove kemijsko mehaničkog čišćenja postrojenja, te kanalizacijskog sustava ROHRWERK MAXHUTTE SISAK d.o.o., Zagreb; za BAJKMONT d.o.o. Sesvete - kompletni radovi kemijsko mehaničkog čišćenja; za ECOLAN, vl.Đurđa Perković - industrijsko čišćenje VD tanka i industrijsko čišćenje livnog lonca; za KORDUN ALATI d.o.o. Karlovac - usluga ispumpavanja prečistača, ispumpavanje rezervoara taložnika i odštopavanje cjevovoda od spremnika do filtera preše; za ŠAŠ DRVO d.o.o. Glina - čišćenje sabirnih jama, separatora samouslužne autopraonice; za VIN ELE, vl.Nataša Vuković, tvrtka koja se bavi upravljanjem nekretnina - izvodimo komunalne radove; za SISAČKU BISKUPIJU - održavanje kanalizacijskog sustava i čišćenje mastolovca; za ABS d.o.o. Sisak - radimo putem Narudžbenice na održavanju kanalizacijskih sustava postrojenja, kemijsko mehaničkog čišćenja unutar pogona.

2019.godine - izveli smo radove za GTM d.o.o. Velika Gorica - čišćenje spremnika do gas free uvjeta za bravarske radove varenja ili rezanja spremnika, te odvoz i zbrinjavanje medija; za VELA YACHT d.o.o. Šibenik - čišćenje i odmašćivanje prizvodne hale; za AGRO SIMPA d.o.o. Sisak - odštopavanje oborinske kanalizacije; za SOS DJEČJE SELO - obradu, odvoz i zbrinjavanje otpada iz spremnika loživog ulja; za BK MONTAŽA d.o.o. Zagreb- kemijsko mehaničko čišćenje i održavanje; za MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Sisačko-Moslavačka - kompletno čišćenje šahte te separatora-mastolovca.

Od 2019. godine sklapanjem ugovora izvodimo radove za FOWE d.o.o. Opatija, vezano uz proizvodnju FOWE emulgiranog goriva, a također  radimo i  za ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. Zagreb te vršimo usluge kemijsko mehaničkog čišćenja.

 ***

Važno je napomenuti da su svi navedeni radovi iz referentne liste, izvedeni kvalitetno i točno zadanim rokovima, što nam potvrđuju naši zadovoljni klijenti sklapanjem novih Ugovora i izdavanjem Narudžbenica.

 ***

Uspješno poslovanje NOVATON – a potvrđuju priznanja Zavoda za poslovna istraživanja iz Zagreba koji nas je nominirao u sam vrh priznatih Hrvatskih obrtnika u Zagrebu 29.lipnja za 2002. godinu i 27. Studenoga za 2003. godinu.