POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM OKOLIŠA

NOVATON OBRT obvezuje se isporučivati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu.

Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim propisima i ostalim zahtjevima.

Područje primjene Sustava upravljanja u NOVATON OBRTU proteže se na slijedeći opseg:

Kemijsko mehanička čišćenja u industriji
CANAL JET čišćenja svih vrsta kanalizacije i cjevovoda
Prijevoz i skupljanje opasnog i neopasnog otpada
Hitne intervencije i sanacije uslijed ekoloških akcidenata.

Za NOVATON OBRT je ispunjenje zahtjeva kupca i poštivanje utvrđenih normi u području kemijsko mehaničkih čišćenja u industriji, prijevozu i skupljanju opasnog i neopasnog otpada, CANAL JET čišćenju svih vrsta kanalizacija i cjevovoda i hitnim intervencijama i sanacijama uslijed ekoloških akcidenata, obveza od najveće važnosti, pa se za svaku ugovorenu uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. 

Odnosi s kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost radnika.

Trajno provodimo stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, unapređenje svijesti i znanja iz područja zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

U cilju stalnog poboljšanja sustava upravljanja, razvijamo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćamo ih kao nova standardna rješenja.

NOVATON OBRT održava sustav upravljanja, koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu isporučenih USLUGA, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Poštivanjem normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i SCCp:2011 osigurat ćemo sprječavanje nastajanja nesukladnosti, zagađenja okoliša, nesreća na radu, profesionalnih bolesti i rizika za zdravlje zaposlenika, te ekološke i fizičke štete.

Zahtjevi normi ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i SCCp:2011 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava upravljanja, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provodi se jednom godišnje, a planske interne provjere su podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u razvoju sustava upravljanja u sljedećem razdoblju.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravat će njenu trajnu primjerenost.

Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime NOVATON OBRTA.