logo

O nama

pouzdani partner

KONTAKT
0-24 sata

Logo

„NOVATON“ je specijalizirana privatna Hrvatska tvrtka, osnovana 2001. godine, sa dugogodišnjim iskustvom u provedbi ekoloških čišćenja, u privatnom vlasništvu, financirana vlastitim sredstvima.  

 

Zapošljavajući stručan kadar djelatnika, sa dugogodišnjim iskustvom radova na kemijsko mehaničkim čišćenjima u industriji – sa ciljem i pogledima na aspekt zaštite okoliša – našu osnovnu djelatnost čini kemijsko-mehaničko čišćenje u industriji, industrijskih postrojenja, svih vrsta i kapaciteta spremnika sukladno odredbi zakona o ADR sporazumu; separatora zauljenih voda, API-separatora, dubinskih jama, izmjenjivača, kolona, reaktora, posuda. Vršimo i uslugu čišćenja, prijevoza i zbrinjavanja opasnog/neopasnog otpada i u drugim granama industrije: kemijskoj, prehrambenoj, metalnoj, građevinskoj, drvnoj, energetici, građevinarstvu, brodogradnji i dr. sukladno potrebama Naručitelja radova. Isto tako vršimo usluge iz svoje djelatnosti u granama industrije ne vezanim ADR normom kao i komunalne djelatnosti vezane za gradove, prigradska naselja, privatne tvrtke i fizička kućanstva. Uz kemijsko mehanička čišćenja, vršimo usluge CANAL JET – čišćenje i probijanje – ispiranje svih vrsta kanalizacija i cjevovoda, snimanje stanja cjevovoda, kanalizacijskih sustava pokretnim TV kamerama. 

 

Prateći korak sa vremenom i razvitkom novih tehnologija posjedujemo nove generacije strojeva, alata, opreme ( ADR – norme ) za obavljanje kemijsko mehaničkih čišćenja u industriji, industrijskih postrojenja ” svih vrsta i kapaciteta spremnika sukladno odredbi zakona o ADR sporazumu, separatora zauljenih voda, API – separatora, dubinskih jama, izmjenjivača, kolona, reaktora, posuda… kompletnog pratećeg sadržaja u industriji vezanoj ADR normama.

Back 0003 Hd Novaton 2022 0030 Layer 2

Od osnivanja obrta do danas, naša najveća usmjerenost i cilj je njegovati i razvijati partnerske odnose sa dobavljačima; realizirati rješenja koja u cijelosti podržavaju zahtjeve i potrebe Kupaca i drugih zainteresiranih strana. Poštivanjem SCCp standarda osiguravamo sprječavanje nesreća na radu, profesionalnih bolesti i rizika za zdravlje zaposlenika, tehnološke i fizičke štete. Primjenjujemo i poboljšavamo djelotvornost sustava upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša, kao i zdravljem odnosno sigurnošću na radu , temeljenih na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001.; na isporuku usluga poštujući interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. Ispunjenje zahtjeva kupaca i poštivanje utvrđenih normi u našoj djelatnosti je obveza od najveće važnosti, tako da se za svaku ugovorenu uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima – procjena trenutnog stanja   onečišćenja i priprema plana čišćenja, potpuna i temeljita sanacija, zaštita ekološkog staništa i sustava, sigurno zbrinjavanje otpada te zaštita ugroženih ljudi i njihove okoline.

 

Svi postavljeni ciljevi ne mogu se izvršiti bez naših zaposlenika, kojima posvećujemo posebnu a najbitniju važnost sa razvojem njihovih vještina i znanja te neprestano ulažemo u edukaciju, opremu, infrastrukturu i radne uvjete; sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, unapređenje svijesti i znanja iz područja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja te sigurnosti na radu. Od same početne strukture /uprave/ do svakog djelatnika/pojedinca/ u našem obrtu, svi imaju istu odgovornost i cilj – spriječiti narušavanje ekološke ravnoteže i štete u okolišu, spasiti i očuvati prirodu i održati neprocjenjivu ravnotežu između prirode i ljudi, zaštititi ekosustav i prirodna staništa.

0-24

 

“NOVATON” ima 24 sata dežurnu interventnu posadu, sa svom pratećom opremom, specijalnim vozilima za slučaj izvanrednog akcidenta zagađenja okoliša, ( voda i tla ) industrijskih pogona tvornica. Po pozivu naručitelja ili dežurne službe za hitne intervencije, odmah izlazi na teren te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja, obavlja sanaciju onečišćenog područja.