logo

Usluge

KONTAKT
0-24 sata

SVE USLUGE

KEMIJSKO MEHANIČKO ČIŠĆENJA INDUSTRIJSKIH POGONA I POSTROJENJA

Novaton izvršava uslugu kemijsko mehaničkog čišćenja industrijskih pogona, postrojenja, strojeva, opreme i alata. Sa vrhunski sofisticiranom opremom nove generacije strojeva “vakuum i canal-jet”‘ auto cisterni sa ADR certifikatom nudi mogućnost čišćenja postrojenja , opreme i strojeva u samoj fazi rada, bez gašenja proizvodnje. Uz dugogodišnje iskustvo u industrijskim čišćenjima osposobljenim kadrom djelatnika za sve uvjete industrijskih čišćenja ”NOVATON” je siguran izbor za kvalitetno odrađenu uslugu, posebno vodeći pažnju na poštivanje zadanih rokova realizacije radova.

CANAL JET - čišćenje, probijanje, ispiranje i snimanje svih vrsta kanalizacijskih sustava i cjevovoda pokretnim TV kamerama

“NOVATON” vrši uslugu čišćenja, probijanja, ispiranja kanalizacijskih sustava. Opremljen novom tehnologijom Canal Jet specijalno kombiniranim vozilima sa visokotlačnim pumpama, raznim specijalnim mlaznicama širokog spektra namjene čišćenje – ispiranja, vakuum pumpama visokih performansi u ADR izvedbi.

WATERJETTING - PRANJE VT CRPKAMA .
(visoki tlak, vruća voda)

Ove crpke se mogu upotrijebiti u svim granama industrije imaju široki spektar primjene, zauzimaju malo prostora te stvaraju minimalnu bučnost.

HITNE INTERVENCIJE - ZAŠTITA OKOLIŠA USLIJED IZVANREDNOG AKCIDENTA u periodu od 00-24h

“NOVATON” ima 24 sata dežurnu interventnu posadu, sa svom pratećom opremom, specijalnim ADR vozilima za slučaj izvanrednog akcidenta zagađenja okoliša, ( voda i tla ) industrijskih pogona tvornica. Po pozivu naručitelja ili dežurne službe za hitne intervencije, odmah izlazi na teren te provodi mjere na sprječavanju daljnjeg onečišćenja, obavlja sanaciju onečišćenog područja, uz uslugu prijevoza i zbrinjavanja otpada.

KOMUNALNA ČIŠČENJA

Uz kemijsko mehanička čišćenja u industriji, industrijskim pogonima “NOVATON” ima uslugu komunalnih čišćenja na javnim područjima:

– razna čišćenja i ispumpavanja medija unutar gradskog i lokalnog područja
– čišćenje i ispumpavanje slivnika, šahtova, taložnica, muljnih jama
– probijanje, ispiranje , ispumpavanje kanalizacijskih sustava – cjevovoda za javne ustanove i fizičke osobe

GOSPODARENJE OTPADOM-skupljanje, prijevoz i zbrinjavanje opasnog/neopasnog otpada

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju načela zaštite okoliša propisanih zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i pravnom stečevinom Europske unije, načelima međunarodnog prava zaštite okoliša te znanstvenih spoznaja.

CCTV - ROBOT KAMERE

Prije samog početka čišćenja kanalizacijskih sustava, potrebno je izvršiti pregled lokacije usluge kako bi se utvrdilo postojeće stanje samog sustava.

Vizualna inspekcija i kodiranje stanja sustava odvodnje jedna je od osnovnih metoda ispitivanja sustava odvodnje. Ono uključuje snimanje te kodiranje stanja sustava ulaskom čovjeka u objekt, korištenjem ogledala, fotografiranjem te daljinski upravljanom CCTV kamerom za snimanje kanalizacijskih cjevovoda.

CCTV inspekcija vrši se specijaliziranim digitalnim robot-kamerama u svrhu utvrđivanja stvarnog stanja cjevovoda, pronalaženje puknuća i propuštanja vode u zemlji ili zidu, lociranja propuštanja cjevovoda, traženja uzroka začepljenja cijevi. Sukladno pravilima, prilikom inspekcije bilježe se i dokumentiraju zapažanja gradivnih dijelova cjevovoda, funkcionalnosti, oštećenja i dr., što garantira vrhunsku kvalitetu i efikasnu uslugu kao i izvršenje u najkraćem mogućem roku a sa ciljem zaštite okoliša.