logo

CANAL JET

-ČIŠĆENJE, PROBIJANJE, ISPIRANJE I SNIMANJE SVIH VRSTA KANALIZACIJSKIH SUSTAVA I CJEVOVODA POKRETNIM TV KAMERAMA

KONTAKT
0-24 sata

NOVATON vrši uslugu čišćenja, probijanja, ispiranja kanalizacijskih sustava. Opremljen novom tehnologijom Canal Jet specijalno kombiniranim vozilima sa visokotlačnim pumpama, raznim specijalnim mlaznicama širokog spektra namjene čišćenje – ispiranja, vakuum pumpama visokih performansi u ADR izvedbi.

Uz komunalna čišćenja kanalizacijskih cjevovoda vršimo čišćenje svih vrsta i segmenata industrijskih pogona, tehnološke kanalizacijske mreže, slopovskih cjevovoda.

Industrijske tehnološke ili oborinske kanalizacije zagađene ugljikovodicima čistimo metodom kemijsko mehaničkog čišćenja, doziranjem ekološki prihvatljivih supstanci za odmašćivanje, visokim pritiskom visokotlačnih pumpi pokretanjem raznih mlaznica.

Kemijsko mehaničko čišćenje ispiranje svih vrsta medija industrijskih cjevovoda zagađenih ugljikovodicima ( priprema za rezanje, varilački radovi, prenamjena trase )

Odvajanje industrijskih cjevovoda i kanalizacijskih sustava pneumatskim čepovima otpornim na ugljikovodike.

Prilikom većih zahvata čišćenja raznih trasa kanalizacijskih sustava, čisti se svaki zacrtani – određeni segment trase posebno, blokira se određeni dio koji se čisti pneumatskim čepovima, radi sprječavanja nailazeće količine fluida, i samog detaljnijeg čišćenja – ispiranja cjevovoda.

Po potrebi vrši se snimanje specijalnim pokretnim robot kamerama stanje očišćenog cjevovoda, te se prilaže određena dokumentacija i snimak naručitelju radova.

Ispred trase koja je blokirana pneumatskim čepovima, radi se “bajpas” prepumpava se mobilnim pumpama određenog kapaciteta nailazeća količina fluida u sljedeću odvodnu šahtu.

Sa time postupkom i takvim načinom čišćenja, nije ugroženo ni ometano daljnje odvijanje kanalizacijskog sustava.

79