logo

Reference

čišćenje, probijanje, ispiranje i snimanje svih vrsta kanalizacijskih sustava i cjevovoda

KONTAKT
0-24 sata

REFERENCE

NOVATON izvodi radove kemijsko mehaničkog čišćenja vezane godišnjim Ugovorima i Narudžbenicama od samog početka (2001.godine) pa sve do danas.

Sa INA-Industrija nafte d.d. i sa STSI d.o.o., uspješno izvršavamo dugi niz godina ugovorene radove iz naše djelatnosti, tako i trenutno imamo aktivan Ugovor sa STSI d.o.o. po kojem izvršavamo radove iz naše djelatnosti u sektorima industrije i ostalo, a sukladno potrebama Naručitelja radova. Sve do prelaska KMČ radova iz Crosco-a u STSI d.o.o. (2012. godine), imali smo Ugovor sa CROSCO-om, za izvođenje radova kemijsko mehaničkog čišćenja u Rafineriji nafte Sisak, odrađen bez ikakvog prigovora.

Od samog početka, 2001. godine nadalje, putem Narudžbenice, izvodili smo radove kemijsko mehaničkih čišćenja na lokaciji JADRANSKI NAFTOVOD, područje Sisak; za ENIKON Zagreb u sektoru Sisak tijekom remontnih radova po potrebi. Za SIKOL-ŠZ, izvodili smo i izvodimo radove kemijsko mehaničkog čišćenja i čišćenja svih zamašćenih objekata, konstrukcije, rezervoara, kontinuirano unatrag nekoliko godina u postrojenjima Rafinerije nafte Sisak – SEGESTICA Sisak, HERBOS Sisak, ŽELJEZARA Sisak (Željezara Nova, Mechel Željezara, CMC Sisak); kao i za ABS d.o.o. Sisak – putem godišnje Narudžbenice radimo na održavanju kanalizacijskih sustava postrojenja i kemijsko mehaničkog čišćenja unutar pogona. Za tvrtku ENERGO Sisak, izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja antikorozivne zaštite, kao i u tvrtci KISIKANA d.o.o. Sisak.

Putem zaključenih nekoliko Narudžbenica i Ugovora, izveli smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja i antikorozivne zaštite vezano za remontne radove SIEMENS-a Zagreb. Za VIG d.d. Zagreb smo izvodili pripremne radove na različitim objektima, vezano uz našu djelatnost (npr.sanacija dimnjaka u TE Sisak). Za GRADNJA ŠPLAJT d.o.o. smo izvodili radove kemijsko mehaničkog čišćenja, te pripreme za daljne građevinske radove na lokaciji Sisačko-Moslavačke županije. Izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja svih vrsta spremnika goriva za loženje u SISAČKOJ OPĆOJ BOLNICI Dr.Ivo Pedišić.

Održavali smo i održavamo kotlovnice i rezervoarske objekte na području grada Siska i Sisačko-Moslavačke županije u društvenim i stambenim objektima. Izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja 2 (dva) 50-tonska spremnika loživog ulja u DOMU ZDRAVLJA Dugo Selo. U mjestu Vanići Dvor za TIBO MASHINEN-HANDELS GmbH iz Lichtenstein-Unterhausen, Njemačka, izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja strojeva, opreme i pogona.

U TVORNICI DUHANA Virovitica (Virginia Tobacco), izvodili smo radove kemijsko mehaničkog čišćenja 2 (dva) 50-tonska spremnika otpadnog loživog ulja. Od 2006. godine izvodimo radove čišćenja i probijanja tehnološke kanalizacije u CIGLANI PETRINJA. U 2007. godini izvršili smo kemijsko mehaničko čišćenje pet spremnika lož ulja na lokacijama: Pošta Sisak, Pošta Dvor, Pošta Sunja, Pošta Hrv.Kostajnica i Pošta Hrv.Dubica. Od 2007. godine izvodimo radove i za AUTO SERVIS BALINČIĆ d.o.o. Sisak na održavanju separatarskog sustava. Isto tako izvodimo radove za AV Sisak d.o.o., na komunalnim održavanjima. 2008. godine smo izveli radove na čišćenju vagon cisterni koje su prevozile ekstrakt FCC benzina od korozije, za firmu CONTINENTALE AG iz Švicarske. Također smo izveli radove na čišćenju spremnika R-2 od krutog taloga, u MODIBIT Ozalj d.o.o.

Za potrebe VODOVOD d.o.o. Zadar smo izveli radove na čišćenju benzinskih spremnika. U rujnu 2010. godine izvodimo radove na čišćenju mazutnih rezervoara, mazutne stanice u SREDNJOJ STRUKOVNOJ ŠKOLI Đakovo. Od 2010. godine izvodimo radove kemijsko mehaničkog čišćenja i održavanja postojećih sustava na benzinskoj pumpi OKTAN Žažina. 

  1. godine izveli smo radove za POLIESTERPLAST d.o.o. Kutina – pranje VT crpkom benzinske površine bočne strane zida skladišta Petrokemija Kutina. Od 2015. do danas izvodimo radove za FORTIS USLUGE d.o.o. Zagreb-čišćenje taložnica, pražnjenje šahtova ispred taložnica, probijanje, ispiranje odvodnog cjevovoda taložnica, separatora automatskih praonica. Izveli smo i prateće radove za TIGRA d.o.o. Zagreb prilikom izgradnje cjevovoda kolektora Sisačko-Moslavačke županije; za TAURUS USLUGE d.o.o. Sisak – čišćenje taložnica, probijanje, ispiranje odvodnog cjevovoda taložnica; za tvrtku IPAK-prerada plastike Sisak – čišćenje i pranje loživog spremnika; za PROEKOGRADNJA d.o.o. Zaprešić– čišćenje i ispumpavanje šahte kolektora, priprema za građevinske radove; za PALIR d.o.o. Zagreb-čišćenje i pranje kompletne muljne jame, te održavanje iskopa prilikom tekućih radova; za ZVONE d.o.o.  Bjelovar – probijanje i ispiranje postojećeg cjevovoda; za Opću Bolnicu Karlovac, vezani godišnjim ugovorom, smo izveli radove kemijsko mehaničkog čišćenja kanalizacijskog sustava. Izvodili smo radove i za CESTE d.o.o. Velika Gorica – čišćenje separatora i prelivnih komora; za OBERNDORFER d.o.o. Sisak– čišćenja tankvane, rezervoarskog prostora, sabirnih jama i komora; za KOMUNALAC GLINA– komunalni radovi čišćenja sustava; za MAXAM DETINES d.o.o. Mahovo – održavanje postrojenja vezano uz kemijsko mehanička čišćenja i kanalizacijskih sustava.

Od 2018. godine izvodimo kompletne radove kemijsko mehaničkog čišćenja postrojenja i  kanalizacijskog sustava ROHRWERK MAXHUTTE SISAK d.o.o. Zagreb; za BAJKMONT d.o.o. Sesvete – kompletni radovi kemijsko mehaničkog čišćenja; za ECOLAN – industrijsko čišćenje VD tanka i industrijsko čišćenje livnog lonca; za KORDUN ALATI d.o.o. Karlovac – usluga ispumpavanja pročistača, rezervoara taložnika i odštopavanje cjevovoda; za ŠAŠ DRVO d.o.o. Glina – čišćenje sabirnih jama, separatora samouslužne autopraonice; za VIN ELE – izvodimo komunalne radove; za SISAČKU BISKUPIJU – održavanje kanalizacijskog sustava i čišćenje mastolovca.

2019.godine smo izveli radove za GTM d.o.o. Velika Gorica – čišćenje spremnika do gas free uvjeta; za VELA YACHT d.o.o. Šibenik – čišćenje i odmašćivanje prizvodne hale; za AGRO SIMPA d.o.o. Sisak – odštopavanje oborinske kanalizacije; za SOS DJEČJE SELO – obradu, odvoz i zbrinjavanje otpada iz spremnika loživog ulja; za BK MONTAŽA d.o.o. Zagreb– kemijsko mehaničko čišćenje i održavanje; za MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA, PU Sisačko-Moslavačka – kompletno čišćenje šahte te separatora-mastolovca; sklapanjem ugovora izvodimo radove i za FOWE d.o.o. Opatija, kao i za ODRŽAVANJE I IZGRADNJA POGONA d.o.o. Zagreb.

 ***

Važno je napomenuti da su svi navedeni radovi iz referentne liste, izvedeni kvalitetno i točno zadanim rokovima, što nam potvrđuju naši zadovoljni klijenti sklapanjem novih Ugovora i izdavanjem Narudžbenica.

 ***

Uspješno poslovanje NOVATON–a potvrđuju i priznanja Zavoda za poslovna istraživanja iz Zagreba koji nas je 2002. i 2003. godine nominirao u sam vrh priznatih Hrvatskih obrtnika.