logo

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA

pouzdani partner

KONTAKT
0-24 sata

Novaton

NOVATON OBRT obvezuje se isporučivati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu. U svakodnevnom poslovanju posebnu pažnju posvećujemo usklađenosti sa svim primjenjivim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Za NOVATON OBRT je ispunjenje zahtjeva kupaca i poštivanje utvrđenih normi u području: kemijsko mehaničkih čišćenja u industriji, prijevozu i skupljanju opasnog i neopasnog otpada i CANAL JET čišćenju svih vrsta kanalizacija i cjevovoda, obveza od najveće važnosti, pa se za svaku ugovorenu uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima.

Odnosi s naručiteljima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanja termina, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost radnika.

Trajno provodimo stručno osposobljavanje zaposlenika sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka, unapređenje svijesti i znanja iz područja kvalitete, zaštite okoliša i zdravlja i sigurnosti na radu.

U cilju stalnog poboljšanja sustava upravljanja, propisujemo opće i pojedinačne ciljeve sustava upravljanja, čiju realizaciju kontinuirano pratimo u poslovanju, razvijamo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvaćamo ih kao nova standardna rješenja.

NOVATON OBRT održava sustav upravljanja, koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu isporučenih usluga, upravljanje zaštitom okoliša i zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Poštivanjem SCCp standarda osiguravamo sprječavanje nesreća na radu, profesionalnih bolesti i rizika za zdravlje zaposlenika, te ekološke i fizičke štete.

Zahtjevi certificiranih standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i SCCp:2011 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava upravljanja, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama.

Ocjena sustava upravljanja provoditi će se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere biti će podloga za poduzimanje korektivnih mjera, analizu rizika i prilika i stalnu kontrolu svih radnih aktivnosti u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja.

Periodična provjera politike sustava upravljanja osiguravati će njenu trajnu primjerenost. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama, te komunicirana sa svima koji rade za i u ime NOVATON OBRTA.

Logo
Nova Rec