logo

KOMUNALNA ČIŠČENJA

KONTAKT
0-24 sata

 • KOMUNALNA ČIŠČENJA
 • MEHANIČKO KEMIJSKA ČIŠĆENJA TOPLANA, KOTLOVNICA, GOSPODARSKIH STAMBENIH OBJEKATA
 • BENZINSKIH CRPKI
 • AUTOMATSKE PRAONICE VOZILA
 • USLUGA ČIŠĆENJA ISPUMPAVANJA ZA FIZIČKA DOMAĆINSTVA

 

Uz kemijsko mehanička čišćenja u industriji, industrijskim pogonima “NOVATON” ima uslugu komunalnih čišćenja na javnim područjima:

 • razna čišćenja i ispumpavanja medija unutar gradskog i lokalnog područja
 • čišćenje i ispumpavanje slivnika, šahtova, taložnica, muljnih jama
 • probijanje, ispiranje , ispumpavanje kanalizacijskih sustava – cjevovoda za javne ustanove i fizičke osobe

Kemijsko mehanička čišćenja toplana, kotlovnica, spremnika loživog ulja (svih medija), u stambenim i gospodarskim objektima:

 • probijanje i ispiranje vodova cjevovoda za grijanje od spremnika do plamenika kotlovnice
 • ispumpavanja i čišćenja dubinskih jama, odvodnih kanalica i tankvana kotlovnica
 • odvoz i zbrinjavanje otpada propisanom zakonskom regulativom popraćeno pratećim dokumentima

Mehaničko i kemijsko čišćenje benzinskih crpki podzemnih spremnika svih vrsta i kapaciteta:

 • “Novaton” sa specijaliziranom opremom, radnim strojevima vakuum cisternama sa visokotlačnim pumpama sa ADR certifikatom, osposobljenim kadrom djelatnika za rad u eksplozivnoj atmosferi vrši uslugu “Gas-free” čišćenja spremnika.
 • Usluga ispumpavanja korisnog medija iz spremnika, privremeno skladištenje te vraćanje korisnog medija u spremnik nakon obavljenog čišćenja
 • odvoz i zbrinjavanje otpada propisanom zakonskom regulativom popraćeno pratećim dokumentima

“NOVATON” vrši uslugu čišćenja – ispumpavanja i pranja taložnica ( sabirnih jama ) AUTOMATSKIH PRAONICA vozila:

 • razbijanje – ispumpavanje krutog taloga – mulja iz taložnica
 • kompletno pranje VT – crpkom stijenki i podnice taložnica, rešetki, prostora oko taložnice
 • kemijsko mehaničko čišćenje ispumpavanje separatora praona
 • probijanje i ispiranje zaštopanih cjevovoda
 • odvoz i zbrinjavanje otpada ”taloga,mulja” propisanom zakonskom regulativom popraćeno pratećom dokumentacijom.
20220830 081523