logo

KEMIJSKO MEHANIČKO ČIŠĆENJA INDUSTRIJSKIH POGONA I POSTROJENJA

KONTAKT
0-24 sata

Novaton izvršava uslugu kemijsko mehaničkog čišćenja industrijskih pogona, postrojenja, strojeva, opreme i alata. Sa vrhunski sofisticiranom opremom nove generacije strojeva “vakuum i canal-jet”‘ auto cisterni sa ADR certifikatom nudi mogućnost čišćenja postrojenja , opreme i strojeva u samoj fazi rada, bez gašenja proizvodnje. Uz dugogodišnje iskustvo u industrijskim čišćenjima osposobljenim kadrom djelatnika za sve uvjete industrijskih čišćenja ”NOVATON” je siguran izbor za kvalitetno odrađenu uslugu, posebno vodeći pažnju na poštivanje zadanih rokova realizacije radova.

 

MEHANIČKA I KEMIJSKA ČIŠĆENJA U INDUSTRIJI

 • RAFINERIJA
 • KEMIJSKA
 • METALNA
 • ENERGETIKA
 • BRODOGRADNJA
   
  • čišćenje svih vrsta i kapaciteta spremnika
  • čišćenja u području eksplozivne atmosfere
  • čišćenje postrojenja u pogonu
  • čišćenje tehnoloških ( odvodnih,cijevnih ) kanala, šahtova
  • čišćenje kolona – katalizatora, reaktora, blow-downa, izmjenjivača, raznih podzemnih i nadzemnih posuda i td.
  • čišćenje svih vrsta i veličina API – separatora
  • čišćenje koksnih komora
  • čišćenje pjeskolova, bazena otpadnih voda, muljnih jama
  • čišćenje svih vrsta i veličina separatora zauljenih voda
  • čišćenje svih vrsta i veličina tankvana zagađenih ugljikovodicima
  • čišćenje ŽC-vagon cisterni, AC cisterni unutarnje i vanjske strane
  • čišćenje svih vrsta i kapaciteta pumpaona, prepumpnih jama-šahtova
  • čišćenje AC i ŽC punilišta ( svih medija )
  • čišćenje AC i ŽC vagi
  • čišćenje odmaščivanje metalnih konstrukcija, cjevovoda, armatura
  • čišćenje barži naftnih platformi i brodova
  • čišćenje i ispumpavanje zauljenih voda strojarnice plovila, balastnih voda
 • PREHRAMBENA INDUSTRIJA
   
  • čišćenje mastolovaca
  • čišćenje separatora otpadnih masti
  • čišćenje taložnica
  • čišćenje kanala i kanalizacijskog sustava u proizvodnji i izvan nje
  • čišćenje i odmaščivanje raznih onečišćenih površina
  • odvoz i zbrinjavanje otpada po zakonskoj regulativi
Uređena